Sách & Cuộc sống

Phi lý trí (“ Predictably Irrational” by Dan Ariely)

Admin
   Xuất bản 24/01/2017 08:00:17   1548 lượt xem

Dù muốn mở một công ty, start- up hay đang trên con đường xây dựng nghiệp, thì bạn đều nên trang bị cho mình những kĩ năng “đọc vị” hành vi con người.